اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان سراسري   

قابل توجه کليه پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال  1396در دانشگاه علوم پزشکي ايلام

ضمن تبريک به کليه پذيرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکي ايلام، به اطلاع مي رساند ثبت نام از دانشجويان در اين دانشگاه صرفا به صورت اينترنتي بعمل مي آيد و داوطلبان پس از دريافت کد رهگيري از سيستم ثبت نام آنلاين، با به همراه داشتن اصل مدارک مورد نياز طبق جدول زمانبندي بند جهت تحويل اصل مدارک به دانشگاه مراجعه نمايند

براي ورود به سيستم ثبت نام اينترنتي از کد ملي و شماره داوطلبي استفاده نمائيد

 جهت انجام ثبت نام اينترنتي:

ابتدا تصوير مدارك ذيل را اسكن وبا فرمت Jpeg ذخيره نماييد . ضمنا"حجم (Size ) فايل نبايد از  KB150 بيشتر باشد. در ارسال تصوير كارت ملي دقت فرماييد تصوير پشت و روي كارت ملي را اسكن كرده و به صورت فايل يكجا ارسال نماييد.

مدارک مورد نياز:

1-عکس داوطلب
2-تصوير شناسنامه
3-تصوير کارت ملي
4-اصل مدرك ديپلم يا گواهي تاييد شده متوسطه
5-اصل يا گواهي تاييد شده دوره پيش دانشگاهي
6-اصل تاييديه يا ارزش تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي
7-گواهي تحصيلي يا ريز نمرات ديپلم         
8-مدرك نظام وظيفه

 تمام فرمهاي  موجود درسايت ثبت نام اينترنتي دانشگاه رادانلود کرده ،پرينت گرفته وپس ازتکميل درزمان تحويل مدارک اصلي به دانشگاه همراه مدارک خود تحويل دهيد.

جدول زمانبندي تحويل مدارک:

رديف تاريخ دانشکده
1 96-07-01
  • پزشکي
  • دندانپزشکي
  • پيراپزشکي
2 96-07-02
  • پرستاري و مامايي - بهداشت


تاريخ تحويل مدارک پذيرفته شدگان نيم سال دوم (ورودي بهمن) بهمن ماه سال جاري خواهد بود که تاريخ دقيق متعاقبا اعلام مي گردد.

آدرس: ايلام- انتهاي بلوار پژوهش – مجتمع آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ايلام- ساختمان معاونت آموزشي – طبقه دوم-واحد پذيرش و ثبت نام

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ايلام