قابل توجه کليه اساتيد و دانشجويان گرامي:
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 95/96 به ترتيب زير تغيير کرد:

انتخاب واحد (ورودي قديم) 5 بهمن ماه لغايت 8بهمن ماه 1395
ثبت نام ورودي هاي جديد (تحويل مدارک)
9 لغايت 10 بهمن ماه
شروع کلاسها 9بهمن 1395
پايان کلاسها 20خرداد ماه 1395
حذف و اضافه 26 لغايت 27 بهمن ماه 1395
حذف اضطراري تا 20 ارديبهشت ماه 1396
شروع امتحانات 20خردادماه لغايت 7 تيرماه 1396
ورود نمرات توسط اساتيد 20خردادماه لغايت 12 تيرماه 1396

 

 

 

 

 


 مديريت امور آموزشي و تحصيلات تکميلي


قابل توجه کليه دانشجويان دوره پرديس

حداکثر زمان پرداخت کامل شهريه و تسويه حساب نيمسال تا تاريخ 95/9/30 بوده و پس از اين مهلت سايت دانشجويان بدهکار غيرفعال شده و از حضور دانشجو در جلسه امتحان جلوگيري بعمل خواهد آمد .قابل ذکر است عدم ثبت نام بموقع و تکميل مدارک از سوي دانشجو به منزله انصراف از تقاضا مي باشد.


نظر به دستورالعمل وزارتي در خصوص پايش سلامت روان  اينترنتي کليه دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور توسط ادارات مشاوره دانشجويي،لازم است کليه دانشجويان از طريق لينک زير نسبت به ثبت نام و انجام مراحل پايش اقدام نمايند.

 

سامانه جامع پايش سلامت روان